Yleiset palveluehdot & Evästeet

VertaaPankkeja.fi Käyttöehdot

1. Yleistä

Nämä käyttöehdot (“Ehdot”) ohjaavat WebCube Oy:n (“WebCube Oy” tai “Me”) ylläpitämää kuluttajien lainahakemusliidien välityspalvelua sekä VertaaPankkeja.fi verkkosivua (sekä verkkosivu että itse palvelu VertaaPankkeja.fi).

Vierailemalla sivustolla ja käyttämällä palvelua VertaaPankkeja.fi sinä (”sinä” tai “käyttäjä” tai “lainanhakija”) hyväksyt nämä käyttöehdot.

WebCube Oy on itsenäinen kuluttajien lainahakemusliidien välityspalvelu, eikä sitä ole valtuutettu edustamaan tai hyväksymään lainasopimuksia luotonantajien puolesta.

Huomioi, että WebCube Oy voi toimia ainoastaan välikätenä sinun, lainanvälittäjän ja luotonantajan välillä, eikä se itse myönnä lainaa, tai tee päätöksiä lainoihin tai lainahakemusten hyväksymiseen liittyen. WebCube Oy ei välitä lainatuotteita, vaan se toimittaa lainahakemusliidejä yhteistyökumppaneilleen.

Huomaa, että nämä käyttöehdot koskevat vain VertaaPankkeja.fi sivustoa, eivätkä niitä luotonantajia, jotka myöntävät lainaa.

 

2. VertaaPankkeja.fi:n käyttö

Käyttämällä VertaaPankkeja.fi:n palveluja lainanhaussa, annat WebCube Oy:lle luvan pyytää sinun puolestasi yhtä tai useampaa lainatarjousta pankeilta ja luotonantajilta, jotka tekevät yhteistyötä LVS Brokers Oy:n, Salus Group Oy:n tai Eone Oy:n kanssa. 

Käyttääksesi VertaaPankkeja.fi:n palveluja sinun tulee olla vähintään 18 vuotta vanha.

VertaaPankkeja.fi:n käyttäminen on täysin maksutonta lainanhakijoille.

Lainanhakijan on pidettävä huoli, että hänen käyttäjänimensä, salasanansa ja muu annettu tieto VertaaPankkeja.fin sivuille rekisteröinnin yhteydessä pidetään salassa ja säilötään turvallisesti ja ilman että kolmasosapuoli pääsee niihin käsiksi.

Lainanhakija on vastuussa kaikesta toiminnasta VertaaPankkeja.fi:n sivulla hänen käyttäjätunnuksensa alaisuudessa, sekä hänen käyttäjänimestään ja/tai salasanasta, joka hänelle on annettu.

 

3. Lainahakemukset

Lainanhakijan on pidettävä huoli siitä, että kaikki tiedot, jotka hän antaa WebCube Oy:n lainahakemuksessa, ovat oikein ja pitävät paikkansa. Lainanhakijan vastuulla on informoida meitä kaikista muutoksista, joita hänen tietoihinsa mahdollisesti kohdistuu.

Lainanhakijan on ymmärrettävä, että hänen henkilökohtaiset tietonsa, kuten yhteystiedot, taloudelliset tiedot ja tiedot aikaisemmista lainoista ja luotoista voidaan kysyä kolmannen osapuolen rekisteristä, joka on saatavilla luotonantajille ja LVS Brokers Oy:lle, Salus Group Oy:lle ja Eone Oy:lle, jotta voidaan arvioida ja vahvistaa lainahakemukset, jotka palvelun kautta lähetetään.

LVS Brokers Oy, Salus Group Oy tai Eone Oy vastaanottaa ja vahvistaa sinun lainahakemuksesi ja välittää sen eteenpäin yhdelle tai usealle luotonantajalle, jolloin luotonantaja voi tarjota sinulle lainatarjousta. Annat suostumuksesi ja ymmärryksesi siitä, että luotonantajat käsittelevät hakemuksessa olevat tiedot, jotka olet meille antanut, jotta he voivat arvioida hakemuksesi.

Lainaehdot (mukaan lukien lainamäärä, korko, kulut ja lainanlyhennys) määrittelee yksinomaan luotonantaja. Lainanhakija hyväksyy luotonantajan käyttöehdot samalla, kun hän hyväksyy lainatarjouksen luotonantajalta. Lainasopimus tehdään yhdenmukaiseksi luotonantajan toiminnan mukaan. WebCube Oy, LVS Brokers Oy, Salus Group Oy tai Eone Oy ei ole osapuoli lainasopimuksissa, eikä näin pysty vaikuttamaan lainasopimusten sisältöön.

Käyttämällä VertaaPankkeja.fi:n palveluja, annat suostumuksen meille, LVS Brokers Oy:lle, Salus Group Oy:lle ja Eone Oy:lle saada tietoa lainahakemusta koskevista päätöksistä ja lainatarjouksista, jos lainasopimus solmitaan lainanhakijan ja luotonantajan välillä. Lainanhakija hyväksyy, että luotonantajan päätös voidaan lähettää verkossa suoraan siihen sähköpostiin, jonka lainanhakija on lainahakemuksessaan antanut.

Huomaa, että sekä LVS Brokers Oy, Salus Group Oy tai Eone Oy, että luotonantajat voivat oman harkintansa perusteella hylätä hakemuksesi. Luotonantaja voi myös tarjota sinulle lainaa, joka eroaa siitä lainasta, jota olet lainahakemuksessa hakenut. WebCube Oy, LVS Brokers Oy, Salus Group Oy, Eone Oy tai luotonantaja eivät voi taata sitä, että sinulle myönnetään laina. Voit vapaasti hyväksyä tai hylätä lainatarjoukset, joita saat luotonantajilta.

Kun haet lainaa, muista vertailla ja arvioida nykyiset tulosi ja asumiskulut, jotta pystyt laskemaan itsellesi realistisen kuukausittaisen lainanlyhennyksen. Asumiskulujen arvioimiseen voit käyttää ohjeita, jotka on julkaissut Kilpailu- ja kuluttajavirasto, osoitteessa: www.kkv.fi.

 

4. VertaaPankkeja.fi:n toiminta & luvallisuus

Huomaa, että VertaaPankkeja.fi:n toiminnassa voi esiintyä katkoksia, esimerkiksi tietokatkon, internetyhteyden katkeamisen tai kolmannen osapuolen palvelukatkojen seurauksena.

VertaaPankkeja.fi:n palveluja ei ole luvallista käyttää laittomaan toimintaan.

WebCube Oy voi tarpeen vaatiessa estää lainanhakijan pääsyn VertaaPankkeja.fi sivulle ilman erillistä ilmoitusta, jos WebCube Oy epäilee lainanhakijan käyttävän VertaaPankkeja.fi:n palveluja käyttöehtojen vastaisesti.

 

5. Aineettomat oikeudet

Kaikki aineettomat oikeudet, jotka kuuluvat VertaaPankkeja.fi:hin ja tähän liittyvät dokumentit ja näiden eri osat ja kopiot ovat kiistattomasti ainoastaan WebCube Oy:n ja tämän alihankkijoiden ja lisenssinhaltioiden omaisuutta. Aineettomilla oikeuksilla tarkoitetaan tekijänoikeussuojaa ja tähän liittyviä oikeuksia (mukaan lukien tietokanta ja katalogioikeudet, ja valokuvien oikeudet), patentit, hyötyohjelmat, tavaramerkit, designoikeudet, tuotemerkit, tuotenimet, liikesalaisuudet, tieto-taito, sekä kaikki muut muodot rekisteröidyistä ja rekisteröimättömistä aineettomista oikeuksista.

Nämä käyttöehdot eivät anna sinulle (lainanhakija) aineettomia oikeuksia VertaaPankkeja.fi:n omaisuuteen, ja kaikki oikeudet, joita tässä ei erikseen hakijalle myönnetä, ovat tiukasti WebCube Oy:n ja sen alihankkijoiden sekä lisenssinhaltioiden omaisuutta.

 

6. Vastuuvapaus

VertaaPankkeja.fi:n palvelut ovat sinulle täysin ilmaisia. WebCube Oy voi milloin tahansa oman harkintansa mukaan lakkauttaa tai keskeyttää VertaaPankkeja.fi:n toiminnan, tai se voi vapaasti muokata ja päivittää palvelua. Emme ole vastuussa mahdollisista haitoista, jotka syntyvät tällaisten katkojen tai lakkautusten takia.

WebCube Oy toimii välikätenä sinun, lainanvälittäjän (LVS Brokers Oy, Salus Group Oy tai Eone Oy) ja luotonantajien välillä. Me emme ole vastuussa mahdollisista haitoista tai vahingoista, jotka johtuvat luotonantajien toiminnasta ja päätöksistä, tai heidän myöntämistään lainoistaan.

 

7. Irtisanominen

Lainanhakija voi milloin tahansa irtisanoa sopimuksen lähettämällä tästä ilmoituksen WebCube Oy:n asiakaspalveluun (yhteystiedot alhaalla).

Selkeyden vuoksi kerrottakoon, että tämä osio koskee vain käyttöehtojen irtisanomista WebCube Oy:n ja lainanhakijan välillä. Kaikki lainat tai lainasopimukset hakijan ja luotonantajan välillä voidaan irtisanoa vain niiden omien käyttöehtojen perusteella.

Ota ystävällisesti yhteyttä luotonantajaan ja tutustu heidän käyttöehtoihinsa, jos haluat perua lainasopimuksen.

Huomaa, että luotonantajan on lain mukaan annettava sinulle tietoa lainasopimuksen irtisanomisesta niin kuin myös tällaisen irtisanomisen seurauksista ja maksuista.

 

8. Muut ehdot

Muutokset

WebCube Oy on oikeutettu muuttamaan ja/tai korjaamaan näitä käyttöehtoja antamalla käyttäjille tästä ilmoituksen vähintään 30 päivää ennen joko WebCube Oy:n verkkosivun tai sähköpostin (jos saatavilla) kautta. Palvelun käytön jatkaminen tämän ilmoituksen jälkeen nähdään käyttäjän myöntymisenä uusiin ehtoihin.

 

Toimeksianto

WebCube Oy on oikeutettu siirtämään kaikki tai osa sen käyttöoikeuksista tai velvoitteista osittain tai kokonaan ilman käyttäjien aikaisempaa suostumusta tytäryhtiölle tai seuraajalle, tai mahdolliselle liiketoiminnan ostajalle VertaaPankkeja.fi liittyen.

Käyttäjä ei itse saa määrätä hänen käyttöoikeuksiaan tai velvollisuuksiaan.

 

Ylivoimaiset esteet

Kumpikaan osapuoli, me tai lainanhakija, ei ole vastuussa mahdollisista haitoista näihin käyttöehtoihin liittyen, jotka johtuvat syistä joihin kumpikaan osapuoli itse ei pysty vaikuttamaan, mukaan lukien muun muassa sodan, kansannousun, kapinan tai muun kansallisen tottelemattomuuden, karanteenin rajoitusten, ulkopuolisen organisaation työriidan, toimitusten viivästymisen tai epäonnistumisen, onnettomuuden, tulvan, maanjäristyksen, tulipalon, myrskyn, hallituksen toiminnan, tai lakisääteisten seikkojen vaikutukset.

 

Soveltuva laki ja erimielisyydet

Nämä käyttöehdot on laadittu noudattaen Suomen valtion lakeja. Tarjoamme VertaaPankkeja.fi:n palveluja vain vakituisesti Suomessa asuville henkilöille. Erimielisyydet, jotka näistä käyttöehdoista mahdollisesti aiheutuvat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa, tai lainanhakijan vakituisella asuinpaikkakunnalla.

Suomalaisena kuluttajana voit aina olla yhteydessä Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirastoon (lisää ohjeita sivuilta kuluttajariita.fi ja kuluttajaneuvonta.fi) tai hyödyntää verkon erimielisyyksiä koskevia ratkaisuja, jotka on kehittänyt Euroopan komissio (ec.europa.eu/odr).

 

WebCube Oy

PL 13

63301 Alavus

www.webcube.fi

Asiakaspalvelu: info@webcube.fi

Toiminnan kenttä: Kuluttajien lainahakemusliidien välityspalvelu

Yrityksen Y-tunnus: 2658911-6

 

Evästeet

Evästeet ovat tunnistetiedostoja, jonka palvelumme lähettää laitteelle, jolla käytät palvelua.

Käytämme evästeitä vain parantaaksemme käyttäjäkokemuksia ja palvelun yleistä tasoa, sekä analysoidaksemme sivustomme käyttöä markkinointia ja laaduntarkkailua varten.

Saatamme käyttää myös kolmannen osapuolen evästeitä siinä tarkoituksessa, että yhteistyökumppanimme voivat tukea meitä esimerkiksi www-sivuston analysoimisessa.

Voit halutessasi muuttaa web-selaimen asetuksia niin, että joko kaikki tai vain osa evästeistä, tulevat estetyiksi.

Jos kaikki evästeet on estetty, voi palvelu lakata toimimasta joko kokonaan tai osittain.

Käytämme sivustollamme kävijäseurannassa Google Analytics -ohjelmistoa, jonka tarjoaa Google Inc.

Seurantaohjelman javascript-koodi ajetaan palvelussa jokaisella sivulatauksella.

Google Analytics yksilöi käyttäjän evästeillä. Sivuston käyttöä koskevat tiedot välitetään ja säilytetään Googlen palvelimella Yhdysvalloissa.

Google käyttää kerättyä tietoa koostaakseen sivustomme käytöstä raportteja, joita käytetään palvelun parantamista varten ja kävijämäärätilastointiin.

Tilastointitietoja ei missään vaiheessa yhdistetä käyttäjän rekisteröintitietoihin tai muihin käyttäjän sivustolle antamiin tietoihin.

Google voi välittää tietoa kolmansille osapuolille lain niin vaatiessa tai käyttäessään kolmansia osapuolia tiedon käsittelyn alihankkijoina.

Käyttäjä voi edellä mainitusti estää evästeiden käytön. Jatkamalla sivustomme käyttöä hyväksyt Googlen tiedonkeruun edellä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

VertaaPankkeja.fi
Logo